regard

regards
Substantiv

Hur används ordet regard

 • "give him my kind regards"
 • "she mistook his manly regard for love"
 • "She has no regard for her health"

Ordet regard har 6 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom militärväsen
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom medicin
juridik
militärväsen
ALLMÄNT
vardagligt
ekonomi
medicin

Vad betyder regard inom juridik ?

an aspect to be taken into consideration

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till regard (inom juridik)

Möjliga synonymer till regard (inom juridik)

Ordet regard inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till regard (inom militärväsen)

Ordet regard inom ALLMÄNT

(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till regard (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till regard (inom ALLMÄNT)

Ordet regard inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till regard (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till regard (inom vardagligt)

Ordet regard inom ekonomi

a feeling of friendship and esteem

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till regard (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till regard (inom ekonomi)

Ordet regard inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till regard (inom medicin)

Möjliga synonymer till regard (inom medicin)

Diskussion om ordet regard

regard

regard
regarded
regarded
Verb

Synonymer till regard (inom medicin)

Ordet regard har 4 betydelser

 • Inom vanliga uttryck
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom bildligt
vanliga uttryck
religion
generell
bildligt

Ordet regard inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till regard (inom vanliga uttryck)

Ordet regard inom religion

Synonymer till regard (inom religion)

Ordet regard inom generell

look at attentively

Ordet regard inom bildligt

Synonymer till regard (inom bildligt)

Möjliga synonymer till regard (inom bildligt)

Diskussion om ordet regard