compliment

compliments
Substantiv

Översättningar

Synonymer till compliment

Hur används ordet compliment

  • "Send Tommy my compliments"

Ordet compliment har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder compliment inom ALLMÄNT ?

an act) expressing of greeting

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till compliment (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till compliment (inom ALLMÄNT)

Ordet compliment inom generell

a remark (or act) expressing praise and admiration

Översättningar (inom generell)

Synonymer till compliment (inom generell)

Diskussion om ordet compliment

compliment

compliment
complimented
complimented
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till compliment (inom generell)

Ordet compliment har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
bildligt
vardagligt
generell

Ordet compliment inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till compliment (inom bildligt)

Möjliga synonymer till compliment (inom bildligt)

Ordet compliment inom vardagligt

pay a compliment to

Synonymer till compliment (inom vardagligt)

Ordet compliment inom generell

express respect or esteem for

Diskussion om ordet compliment