salutation

salutations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till salutation

Ordet salutation har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
meteorologi
generell
ALLMÄNT

Ordet salutation inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till salutation (inom meteorologi)

  • hail [ politics ]

Ordet salutation inom generell

word of greeting used to begin a letter

Synonymer till salutation (inom generell)

Ordet salutation inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till salutation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till salutation (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet salutation