felicitate

felicitate
felicitated
felicitated
Verb

Översättningar

Synonymer till felicitate

Möjliga synonymer till felicitate

Diskussion om ordet felicitate