retainer

retainers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till retainer

Ordet retainer har 4 betydelser

  • Inom manligt
  • Inom medicin
  • Inom boende
  • Inom historia
manligt
medicin
boende
historia

Vanligast betydelse av ordet retainer inom manligt

Översättningar (inom manligt)

Synonymer till retainer (inom manligt)

Möjliga synonymer till retainer (inom manligt)

Vanlig betydelse av ordet retainer inom medicin

a fee charged for work done

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till retainer (inom medicin)

Möjliga synonymer till retainer (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet retainer inom boende

Översättningar (inom boende)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet retainer inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Möjliga synonymer till retainer (inom historia)

Diskussion om ordet retainer

  • Emelie - 2010-02-02

    det kanske borde stå att retainer också är ett ord för bettskena/tandställning också?