impact

impacts
Substantiv

Synonymer till impact

Hur används ordet impact

  • "the book had an important impact on my thinking"

Ordet impact har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom typografi
  • Inom vapen
  • Inom militärväsen
politik
typografi
vapen
militärväsen

Vad betyder impact inom politik ?

a forceful consequence

Översättningar (inom politik)

Synonymer till impact (inom politik)

Möjliga synonymer till impact (inom politik)

Vanlig betydelse av ordet impact inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till impact (inom typografi)

Möjliga synonymer till impact (inom typografi)

Vanlig betydelse av ordet impact inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Svenska

Synonymer till impact (inom vapen)

Möjliga synonymer till impact (inom vapen)

Ordet impact inom militärväsen

the striking of one body against another

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till impact (inom militärväsen)

Diskussion om ordet impact

impact

impact
impacted
impacted
Verb

Synonymer till impact (inom militärväsen)

Hur används ordet impact

  • "have impact on"

Ordet impact har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
generell
bildligt

Vad betyder impact inom generell, generell, generell, generell ?

press or wedge together; pack together

Möjliga synonymer till impact (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet impact inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till impact (inom bildligt)

Möjliga synonymer till impact (inom bildligt)

Diskussion om ordet impact