look at

look at
looked at
looked at
Verb

Översättningar

Ordet look at har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom polisväsende
  • Inom utbildning
sport
generell
polisväsende
utbildning

Ordet look at inom sport

Översättningar

Synonymer till look at

Möjliga synonymer till look at

Ordet look at inom generell

Översättningar

Synonymer till look at

Möjliga synonymer till look at

Ordet look at inom polisväsende

Översättningar

Möjliga synonymer till look at

Ordet look at inom utbildning

Översättningar

Synonymer till look at

Möjliga synonymer till look at