pay attention

paid attention
paid attention
pay attention
Verb

Översättningar

Synonymer till pay attention

Möjliga synonymer till pay attention

Diskussion om ordet pay attention

paying attention

Adverb

Diskussion om ordet paying attention

paying attention

Substantiv

Möjliga synonymer till paying attention

Diskussion om ordet paying attention