scanning

scanningen
scanningar
scanningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet scanning på svenska?

Obestämd singular: scanning
Bestämd singular: scanningen
Obestämd plural: scanningar
Bestämd plural: scanningarna

Hur används ordet scanning

 • "Efter scanning kommer så en minnessida upp där personens minnesord, favoritmusik och favoritdikt finns tillgänglig."
 • "Så minskar dödligheten efter scanning av bröst"
 • "Med på de här 40 reningsverken som är igång nu med ett detektivarbete sker en helt annan scanning än för bara fem-sex år sedan, säger Anders Finnsson, miljöansvarig på Svenskt Vatten."
 • "Utredningen försöker i nuläget få en helhetsbild av skrovets undervattensdel och bottenförhållanden på platsen, genom bland annat scanning av vattenmassan och undersökningar med olika typer av ekolod."
 • "– I Eksjö gör vi scanning av kommunen och hur ungdomar har det."
 • "Nu kan Nasjonalmuseet i Norge med hjälp av infraröd scanning visa att texten är skriven av konstnären själv."
 • "Idag har nämnda svenska kioskvältare ordinarie premiär här i Frankrike, och efter en snabb scanning av recensionerna ( med hjälp av min franskkunniga DN-kollega ) kan man slå fast att de franska kritikerna inte gör vågen."
 • "Idag har nämnda svenska kioskvältare ordinarie premiär här i Frankrike, och efter en snabb scanning av recensionerna ( med hjälp av min franskkunniga DN-kollega ) kan man slå fast att de franska kritikerna inte gör vågen."
 • "Scanningen genomförs i sommar och handlar om både invändig och utvändig scanning."
 • "Vissa rederier, som hanterar de riktigt stora fartygen, inför också scanning av kroppstemperatur innan man kliver ombord, säger Henrik Ahlqvist, terminalchef i Visby för CMP."

Möjliga synonymer till scanning

Diskussion om ordet scanning

scan

scan
scanned
scanned
Verb

Översättningar

Hur används ordet scan

 • "The beams scanned the night sky"
 • "scan verses"

Ordet scan har 6 betydelser

 • Inom data
 • Inom utbildning
 • Inom internet
 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom fåglar
data
utbildning
internet
spel
generell
fåglar

Vad betyder scan inom data ?

avsöka en yta med scanner

Översättningar (inom data)

Svenska

Ordet scan inom utbildning

examine minutely or intensely

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till scan (inom utbildning)

Ordet scan inom internet

glance over or read superficially

Översättningar (inom internet)

Synonymer till scan (inom internet)

Möjliga synonymer till scan (inom internet)

Ordet scan inom spel

make a wide, sweeping search of examine hastily

Översättningar (inom spel)

Synonymer till scan (inom spel)

Möjliga synonymer till scan (inom spel)

Ordet scan inom generell

conform to a metrical pattern; of poetic verse read metrically

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till scan (inom generell)

Ordet scan inom fåglar

move a light beam over; in electronics, to reproduce an image

Översättningar (inom fåglar)

Möjliga synonymer till scan (inom fåglar)

Diskussion om ordet scan

scanning

scannings
Substantiv

Översättningar (inom fåglar)

Vad betyder scanning inom juridik ?

the process of translating photographs into a digital form that can be recognized by a computer

Möjliga synonymer till scanning

Diskussion om ordet scanning