upprättstående

upprättståendet

(-)(-)
Substantivupprättstående

Adjektiv

upprättstående

Adverb

upprättstående

Okänd ordklass