impoverish

impoverish
impoverished
impoverished
Verb

Översättningar

Synonymer till impoverish

Ordet impoverish har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
  • Inom bildligt
norgespec
generell
bildligt

Ordet impoverish inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till impoverish (inom norgespec)

Ordet impoverish inom generell

make poor

Ordet impoverish inom bildligt

Synonymer till impoverish (inom bildligt)

Möjliga synonymer till impoverish (inom bildligt)

Diskussion om ordet impoverish