färdväg

färdvägen
färdvägar
färdvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till färdväg

Hur böjs ordet färdväg på svenska?

Obestämd singular: färdväg
Bestämd singular: färdvägen
Obestämd plural: färdvägar
Bestämd plural: färdvägarna

Hur används ordet färdväg

 • "På sin hemsida uppmanar Karlskrona kommun trafikanter att om möjligt välja annan färdväg eller annat färdmedel än bil under rusningstrafik, samt att planera sin resa med god marginal."
 • "– Det jag tyckte var viktigt var att vi skulle ha pekat ut en färdväg."
 • "Området kring stora torget och gamla posten parkeringen, samt NMR:s färdväg är dessutom ett så kallat PL24-område."
 • "Demonstrationen blev misslyckad – den tänkta marschen till samlingplatsen avbröts när nazisterna vägrade följa polisens angivna färdväg."
 • "På landsbygden är det därför vanligt att postlådor placeras i postlådesamlingar i direkt anslutning till lantbrevbärarens färdväg och inte vid tomtgränsen."
 • "I syfte att undvika konflikter och för att inte demonstrationen ska krocka med övriga partier som ansökt om tillstånd har man dock ändrat färdväg för nazisterna."
 • "Det är viktigt att polisen blir informerade om studentflakens färdväg i god tid."
 • "Trafikverket uppger att det råder mycket begränsad framkomlighet från Axmartavlan till trafikplats Hagsta, och trafikanter uppmanas att välja en annan färdväg."
 • "Gång- och cykelplanen har som mål att öka arbets- och studiependlingen och eftersom flera stora arbetsgivare ligger längs med Hamrångevägen bör lämplig färdväg för gångoch cykeltrafik finnas."
 • "Patrullen nöjde sig därför med att påtala det olämpliga och personerna i bilen kunde informeras om lämplig färdväg mot sitt mål ”, skriver polisen"

Vad betyder färdväg inom trafik ?

den väg (mellan två platser) som ett fordon färdas eller är tänkt att färdas

Möjliga synonymer till färdväg

Relaterat till färdväg

landresa

Diskussion om ordet färdväg

 • - 2008-12-09

  ordet färdväg har inte hittat i eran hemsida!

 • larssonesque - 2009-06-18

  Föreslår 'route'.

 • - 2011-01-12

  itinerary, route