korp

[kɔrp]
korpen
korpar
korparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till korp

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet korp?

[kɔrp]

Hur böjs ordet korp på svenska?

Obestämd singular: korp
Bestämd singular: korpen
Obestämd plural: korpar
Bestämd plural: korparna

Hur används ordet korp

 • "Korpen anses vara en mycket klok fågel"
 • "När det är klart på fredag kommer det föreställa en kvinna och en korp."
 • "Åtta av finalisterna är fåglar nära oss, korp och havsörn undantagna."
 • "Blåmes, bofink, koltrast eller korp?"
 • "I finalfältet fanns tio fåglar, och precis som i Mello mest bekanta ansikten; bofink, domherre, blåmes, sädesärla, talgoxe, rödhake, havsörn, skata, koltrast och korp."
 • "De är domherre, blåmes, havsörn, skata, koltrast, korp, sädesärla, talgoxe, rödhake o bofink."
 • "– Det här är jätteduktiga vakthundar, som vaktar får från räv, grävling och korp."
 • "Det är de första levnadsdagarna som svinnet blir för det finns en massa hot i skogen i form av korp, räv, örn och björn."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "Täck över kadaver så att det skyddas från räv och korp."
 • "Korpen var förr ett oundgängligt redskap vid gruvbrytning"
 • "Korpen erbjuder gym och träningsmöjligheter efter arbetet."

Rim på korp

Ordet korp har 3 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom gruvdrift, trädgårdskonst
 • Inom förkortning, vardagligt, sport
fåglar
gruvdrift, trädgårdskonst
förkortning, vardagligt, sport

Vad betyder korp inom fåglar ?

Korp (Corvus corax) är en stor, svart kråkfågel. http://sv.wikipedia.org/wiki/Korp

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Relaterat till korp (inom fåglar)

svärta

djur

Ordet korp inom gruvdrift, trädgårdskonst

En korp eller korphacka används ofta i arbetet när man ska hacka i hård jord. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hacka

Översättningar (inom gruvdrift, trädgårdskonst)

Engelska

Synonymer till korp (inom gruvdrift, trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till korp (inom gruvdrift, trädgårdskonst)

Relaterat till korp (inom gruvdrift, trädgårdskonst)

jordbruk

Ordet korp inom förkortning, vardagligt, sport

Korporationsidrott (korpidrott) består av anställda (eller andra kategorier) som sammansluter sig kring idrott. http://sv.wikipedia.org/wiki/Korporationsidrott

Översättningar (inom förkortning, vardagligt, sport)

Engelska

Synonymer till korp (inom förkortning, vardagligt, sport)

Relaterat till korp (inom förkortning, vardagligt, sport)

landresa

Diskussion om ordet korp

 • Withdrawn - 2010-08-06

  (redskap) pick "Picks are rarely necessary in trail work, its function being adequately served by the pick mattock." http://www.americantrails.org/resources/info/tools5.html