nötskrika

nötskrikan
nötskrikor
nötskrikorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet nötskrika på svenska?

Obestämd singular: nötskrika
Bestämd singular: nötskrikan
Obestämd plural: nötskrikor
Bestämd plural: nötskrikorna

Hur används ordet nötskrika

 • "Att bergfink, skarv och nötskrika slogs ut tillsammans med en rad andra mindre kända eller populära arter var kanske inte förvånande."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "I de tre första röstningarna blir vardera tio fåglar utslagna, nu återstår dessa trettio fågelarter att rösta på : ejder, tjäder, kungsörn, havsörn, ormvråk, trana, tofsvipa, storspov, berguv, kattuggla, tornseglare, större hackspett, pilgrimsfalk, nötskrika, skata, korp, sidensvans, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, kungsfågel, stare, koltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, sädesärla, bofink, domherre"
 • "å håll observerades stora flockar nötskrika sträcka förbi och ut över havet, enligt Ottenby fågelstations nyhetsbrev."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "Även vissa fågelarter, som nötskrika och talgoxe, har dragit fördel av de nya vindarna."
 • "Med hjälp av noggrann fågelstatistik kunde forskarna konstatera att även bestånden av vissa fågelarter, som nötväcka, nötskrika, blåmes, talgoxe och skata, ökat i takt med det socioekonomiska uppsvinget i de forna östländerna."
 • "Att bergfink, skarv och nötskrika slogs ut tillsammans med en rad andra mindre kända eller populära arter var kanske inte förvånande."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "I de tre första röstningarna blir vardera tio fåglar utslagna, nu återstår dessa trettio fågelarter att rösta på : ejder, tjäder, kungsörn, havsörn, ormvråk, trana, tofsvipa, storspov, berguv, kattuggla, tornseglare, större hackspett, pilgrimsfalk, nötskrika, skata, korp, sidensvans, blåmes, talgoxe, sånglärka, ladusvala, lövsångare, kungsfågel, stare, koltrast, rödhake, svartvit flugsnappare, sädesärla, bofink, domherre"
 • "å håll observerades stora flockar nötskrika sträcka förbi och ut över havet, enligt Ottenby fågelstations nyhetsbrev."
 • "Rödräv, korp, nötskrika, skogsmård, duvhök, kungsörn och även järv livnär sig på de älgkadaver som vargarna lämnar efter sig."
 • "Även vissa fågelarter, som nötskrika och talgoxe, har dragit fördel av de nya vindarna."
 • "Med hjälp av noggrann fågelstatistik kunde forskarna konstatera att även bestånden av vissa fågelarter, som nötväcka, nötskrika, blåmes, talgoxe och skata, ökat i takt med det socioekonomiska uppsvinget i de forna östländerna."

Vad betyder nötskrika inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
en art ''(Garrulus glandarius)'' inom fågelfamiljen kråkfåglar (Corvidae); individ av arten nötskrika

Relaterat till nötskrika

djur

Diskussion om ordet nötskrika