hackspett

hackspetten
hackspettar
hackspettarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet hackspett på svenska?

Obestämd singular: hackspett
Bestämd singular: hackspetten
Obestämd plural: hackspettar
Bestämd plural: hackspettarna

Hur används ordet hackspett

  • "Så ska vi till Öland där en hackspett orsakar stora bekymmer."
  • "Bland annat kan man hitta de rödlistade lavarna lunglav och norsk näverlav, och på djurfronten kan man stöta på tretåig hackspett som även den finns med på listan över arter som riskerar att försvinna från Sverige."
  • "Det var tidigare under vintern som en annorlunda hackspett började visa sig vid fågelbordet hos Ingalill och Lasse Martinsson."
  • "Vitryggig hackspett lockar ornitologer till Sågmyra"
  • "I området finns fåglarna tretåig hackspett, tjäder och gråspett, samt svamparterna kritporing, doftticka, gräddporing och rynkskinn."
  • "Lyckad häckning för hotad hackspett"
  • "Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen ser årets båda ungar som en framgång för projekt vitryggig hackspett, där man bland annat arbetar med att föda upp och släppa ut fåglar i området."
  • "Det är den första lyckade häckningen på 19 år som vitryggig hackspett gjort i Uppland."
  • "Bland de arter som anses skyddsvärda finns tretåig hackspett och norsk näverlav."
  • "Det är positivt att det har börjat gå åt rätt håll med parbildning och häckningar, säger Kristoffer Stighäll, projektledare för Projekt Vitryggig hackspett på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande."

Vad betyder hackspett inom fåglar ?

en familj bland fåglarna. De har en rak, stark,smal och vass näbb, med nästan cirkelrunt tvärsnitt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackspettar

Relaterat till hackspett

färgskiftning

djur

Diskussion om ordet hackspett