amiral

amiralen
amiraler
amiralerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till amiral

Hur böjs ordet amiral på svenska?

Obestämd singular: amiral
Bestämd singular: amiralen
Obestämd plural: amiraler
Bestämd plural: amiralerna

Ordet amiral har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom fjärilar
militärväsen
fjärilar

Vad betyder amiral inom militärväsen ?

högsta militära graden i ett lands flotta

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska

Synonymer till amiral (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till amiral (inom militärväsen)

Relaterat till amiral (inom militärväsen)

kombattant

Ordet amiral inom fjärilar

Översättningar (inom fjärilar)

Engelska

Synonymer till amiral (inom fjärilar)

Möjliga synonymer till amiral (inom fjärilar)

Relaterat till amiral (inom fjärilar)

färgskiftning