flottiljamiral

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet flottiljamiral

  • "Chef blir flottiljamiral Jan Thörnqvist."
  • "Bland annat ökas ju rekryteringsbasen i och med den könsneutrala värnplikten och antalet värnpliktiga kommer successivt att utöka, säger flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, vicerektor vid Försvarshögskolan i ett pressmeddelande."
  • "Vi har också tagit komponenter från upplagda robotbåtar och korvetter som hade samma robotsystem, säger flottiljamiral Thomas Engevall till DN."
  • "- Statskontorets rapport ger oss ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Försvarsmaktens Priochef, flottiljamiral Thomas Engevall."

Relaterat till flottiljamiral

kombattant

överordnad