styrman

styrmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet styrman

  • "Kapten och styrman på grundstötta Fri Wawe är inte längre misstänkta för sjöfylleri."
  • "Det är många upplevelser som har satt sig hos både Joakim Håkansson och hos kollegan Jan-Eric Antonsson, som varit styrman och sjukvårdansvarig på fartyget."
  • "Briggen Gerdas kapten, Lennart Sjögren, arbetar i vanliga fall som styrman på ett tankfartyg."
  • "Om vi tittar på dom här båtarna är det 14 personer som kan ro, plus en styrman."
  • "I de fallen var skeppare och styrman berusade."
  • "En brottsutredningen kring grundstötningen fortsätter och befälhavaren är delgiven misstanke om att inte ha anmält sjöolycka och styrman är delgiven misstanke om vårdslöshet i sjötrafik."
  • "Det var i samband med en rutinkontroll på Arlanda på morgonen den 8 maj som det visade sig att piloten – en styrman – hade en promillehalt på 0, 96."
  • "Under en kontroll visade det sig att den 46-årige mannen, som arbetade som styrman, hade en promillehalt på 0, 96."
  • "Det bestämdes där att han skulle fungera som styrman."
  • "Kaptenen och styrman misstänks för sjöfylleri."

Vad betyder styrman inom sjöfart ?

En styrman är ett befäl ombord på ett luftfartyg eller handelsfartyg och är det näst högsta befälet under befälhavaren om fartyget bara har en styrman. https://sv.wikipedia.org/wiki/Styrman

Möjliga synonymer till styrman

Relaterat till styrman

överordnad

ledare

sjöman

Diskussion om ordet styrman