kommendörkapten

kommendörkaptenen
kommendörkaptener
kommendörkaptenerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kommendörkapten på svenska?

Obestämd singular: kommendörkapten
Bestämd singular: kommendörkaptenen
Obestämd plural: kommendörkaptener
Bestämd plural: kommendörkaptenerna

Hur används ordet kommendörkapten

  • "Redan samma dag som U137 upptäcktes på grund i Gåsefjärden i Karlskronas skärgård bordade kommendörkapten Karl Andersson ubåten."
  • "Karl G Andersson var kommendörkapten på marinbasen när U 137 gick på grund utanför Karlskrona 1981."
  • "– Vi håller oss på våra egna fartyg och kommunicerar via radio, säger kommendörkapten Patrik Mattsson i Karlskorna."
  • "Minsökning och minröjning är vår huvudsyssla, säger kommendörkapten Patrik Mattsson."
  • "– Det är unikt, vi har aldrig hjälpt Migrationsverket förut, säger Anders Westerberg, kommendörkapten på Marinbasen i Karlskrona."
  • "– Det är fantastiskt att vi har lyckats med det vi kom dit för, säger kommendörkapten Magnus Jönsson."
  • "– Det är jättehärligt att vara hemma, det är ett skönt avbrott från den verksamhet vi håller på med utanför Somalias kust, säger kommendörkapten Magnus Jönsson."
  • "Enligt DN har han har bland annat påstått sig varit attackpilot och helikopterpilot samt kommendörkapten inom den brittiska flottan, men det är uppgifter som Royal Navy inte kan bekräfta för tidningen."
  • "- Ett patrullfartyg finns ute vid Sundstraum och ett miljöfartyg vid Captain Lus, berättar Mikael Bill, kommendörkapten på Sövaernets Operativa Kommando ( SOK ) för TT."
  • "I den norska VG på nätet berättar kommendörkapten Per Rostad, presstalesman vid Cold response-övningen, hur Herculesplanet ” Nanna ” som låg strax bakom det saknade ” Siv ” fick besked om att kontakten brutits med kamraterna."

Vad betyder kommendörkapten inom militärväsen, sjöfart ?

Kommendörkapten är en tjänstegrad inom flottan motsvarande överstelöjtnant och som internationellt är på nivån OF-4. Graden infördes i Sverige 1824 och från 1866 delades den upp på kommendörkapten av 1:a respektive 2:a graden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommend%C3%B6rkapten

Relaterat till kommendörkapten

kombattant

överordnad