viceamiral

viceamiralen
viceamiraler
viceamiralerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet viceamiral på svenska?

Obestämd singular: viceamiral
Bestämd singular: viceamiralen
Obestämd plural: viceamiraler
Bestämd plural: viceamiralerna

Hur används ordet viceamiral

  • "Det är ökad närvaro från andra länder också i det här området, säger Jan Thörnqvist, viceamiral till SVT."
  • "Efter att Krigsvetenskapsakademien genomfört ett ” operativt spel ” menar nu viceamiral Frank Rosenius att Gotland inte går att försvara om inte ön tydligare kopplas till fastlandets militära styrkor."
  • "” Om vi ska ha världens bästa ubåtsstyrka måste vi kunna rekrytera ur största möjliga utbud av talanger, ” sade viceamiral John Donnelly."
  • "Risken är stor för att talibaner ska dra nytta av information från boken och skada danska soldater, skriver den danska försvarsstabschefen, viceamiral Tim Sloth Jörgensen till mediecheferna."
  • "En före detta CIA-chef, en Irakveteran och en pensionerad viceamiral."
  • "Den sjätte och största folkgruppen, de bofasta nikobareserna, som är jordbrukare, har däremot drabbats av flodvågorna, men exakt hur många som omkommit är ännu inte känt enligt viceamiral Singh."
  • "Han ersätts av viceamiral Thad W Allen, som övervakat räddningsarbetet i New Orleans."
  • "Några lokaliserades per helikopter, andra nåddes sjövägen och försågs med förnödenheter och läkemedel, meddelade chefen för kustbevakningen, viceamiral Arun Kumar Singh, på torsdagen."
  • "Enligt viceamiral Thad Allen finns det fortfarande betydande hälso- och säkerhetsmässiga problem med vatten- kvaliteten i den översvämmade staden och han ifrågasatte det kloka i att låta tiotusentals flytta hem igen."
  • "Enligt viceamiral Tana Bunnag, chef för katastrofcentret i Phuket, ger systemet ett par timmars förvarning om en ny flodvåg skulle vara på väg."

Relaterat till viceamiral

kombattant

överordnad