policy

policies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till policy

Hur används ordet policy

 • "they debated the policy or impolicy of the proposed legislation"
 • "it was a policy of retribution"
 • "you should have read the small print on your policy"

Ordet policy har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom ekonomi
politik
ekonomi

Vad betyder policy inom politik ?

A line of argument or a plan of action adopted by an individual or social group

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till policy (inom politik)

Möjliga synonymer till policy (inom politik)

Ordet policy inom ekonomi

written contract or certificate of insurance

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till policy (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till policy (inom ekonomi)

Diskussion om ordet policy

policy

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Hur används ordet policy

 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "– Vi tror att det behövs en policy, ett vägledande dokument för framtida bedömningar, säger Helena Revelj."
 • "– Jag kan helt enkelt inte ställa mig bakom den policy som har gått ut."
 • "Personen kände till att det var emot boendets policy att ha en relation mellan personal och boende."
 • "Amiralitetsförsamlingens policy säger att skolor inte längre kan förhandla bort bön, välsignelse och psalmer om skolavslutningen ska vara i kyrkan."
 • "Ökningen av tillsynsärenden kring plank och murar har nu gjort att Ronneby kommun har planer på att sammanställa en policy kring bygglov för plank respektive staket och murar, skriver Blekinge läns tidning."
 • "Efter tortyrdomen i Blekinge : KHK-ledare rekryteras med ny policy"
 • "Karlskrona HK har bestämt sig för att ta fram en policy för hur de ska rekrytera ledare till klubben."
 • "Vi har en policy om nolltollerans när det gäller sexuella trakasserier, men man behöver jobba med den i vardagen och ständigt påminna varandra om att det inte är okej med någon som helst form av trakasserier."
 • "KHK:s styrelse har bestämt sig för att skapa en policy för ledarrekrytering, jämställdhet och alkohol."

Vad betyder policy inom politik ?

internt fastlagda regler för hur ett företag, myndighet eller annan organisation ska eller bör agera ur ett etiskt, miljömässigt eller annat perspektiv med syfte att stärka sitt anseende, sin effektivitet eller på annat sätt bli mer framgångsrik

Möjliga synonymer till policy

Diskussion om ordet policy

 • - 2020-04-28

  jobb