usage

usages
Substantiv

Översättningar

Synonymer till usage

Ordet usage har 3 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom hundar
  • Inom ekonomi
kläder
hundar
ekonomi

Vanligast betydelse av ordet usage inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till usage (inom kläder)

Möjliga synonymer till usage (inom kläder)

Vanlig betydelse av ordet usage inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till usage (inom hundar)

Möjliga synonymer till usage (inom hundar)

Ordet usage inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till usage (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till usage (inom ekonomi)

Diskussion om ordet usage