treat

treat
treated
treated
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet treat

  • "Do right by her"
  • "Treat him with caution, please"
  • "The doctor treated my broken leg"

Ordet treat har 6 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom spel
  • Inom norgespec
  • Inom vardagligt
ALLMÄNT
handel
generell
spel
norgespec
vardagligt

Vad betyder treat inom ALLMÄNT ?

provide treatment for provide with a treat

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till treat (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till treat (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet treat inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till treat (inom handel)

Möjliga synonymer till treat (inom handel)

Ordet treat inom generell

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till treat (inom generell)

Möjliga synonymer till treat (inom generell)

Ordet treat inom spel

interact in a certain way

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till treat (inom spel)

Möjliga synonymer till treat (inom spel)

Ordet treat inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till treat (inom norgespec)

Möjliga synonymer till treat (inom norgespec)

Ordet treat inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till treat (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till treat (inom vardagligt)

Diskussion om ordet treat

treating

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till treating

Diskussion om ordet treating