splurge

splurge
splurged
splurged
Verb

Översättningar

Hur används ordet splurge

  • "I splurged on a new TV"

Vad betyder splurge inom vardagligt ?

indulge oneself

Möjliga synonymer till splurge

Diskussion om ordet splurge

splurge

splurges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder splurge inom vardagligt ?

an ostentatious display (of effort or extravagance etc.)

Möjliga synonymer till splurge

Diskussion om ordet splurge