timplan

timplanen
timplaner
timplanerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till timplan

Hur böjs ordet timplan på svenska?

Obestämd singular: timplan
Bestämd singular: timplanen
Obestämd plural: timplaner
Bestämd plural: timplanerna

Hur används ordet timplan

  • "Det finns inte heller någon timplan eller beskrivning av hur eleverna ska nå skolans uppsatta mål."
  • "Hon understryker också hur viktigt det är att förslaget har tagit hänsyn till ämnets innehåll i förhållande till den timplan lärarna har att förhålla sig till."
  • "Men för att lösa grundproblemet med stoffträngsel har Liberalerna parallellt med denna översyn drivit på och pressat regeringen som till slut beslutade tidigare under våren och gav uppdrag till Skolverket att föreslå en reviderad timplan, det är ett mycket centralt arbete framåt ”, skriver han."
  • "Andra förslag från Folkpartiet är att det ska vara obligatoriskt för elever att genomföra nationella prov, att grundskolans timplan ska stadieindelas, kinesiska införas som valbart alternativ som moderna språk, samt att skolan ska återförstatligas."
  • "- Vi bör gå mot en timplan som är stadieindelad i någon form, säger Björklund i en"
  • "Björklund vill skärpa regler för timplan"
  • "Stadieindelad timplan"
  • "Moderaterna har tidigare lagt förslag om bland annat utökad timplan, tre terminer, kortare sommarlov och senare skolstart på morgnarna."
  • "– Det är viktigt att vi blir överens om en timplan och att vi är långsiktiga, både för lärarnas och elevernas skull."
  • "Förslaget kommer innan regeringen hunnit presentera sin timplan för hur ämnena i grundskolan ska fördelas."

Möjliga synonymer till timplan