återförvisning

återförvisningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet återförvisning

  • "En så kallad återförvisning till finansutskottet proklameras i så fall tidigt onsdag morgon av utskottets ordförande Fredrik Olovsson i riksdagens talarstol."
  • "Regeringen kommer inte att skicka sin budget på återförvisning."
  • "– Men rent spontant känner jag ingen oro för att det skulle kunna bli en återförvisning, säger Björn Fritiof."
  • "Enligt vad SVT Nyheter erfar kommer de tre allianspartierna annars att hota med en återförvisning av ärendet till finansutskottet vid riksdagsbehandlingen i juni."
  • "En återförvisning till utskottet slutar i praktiken alltid med att förslaget omgående lämnas tillbaka till kammaren för beslut."
  • "Hota med en återförvisning"
  • "Men efter en andra återförvisning av ärendet valde nämnden att besluta om avslag."
  • "– En kvalificerad gissning är att det inte blir återförvisning eftersom domstolarna brukar vara noga med att ha rätt kompetens på de som ska döma, säger Eric Bylander, men tillägger att det är en spekulation eftersom det i slutändan handlar om hur långt tingsrättsfiskalen kommit i sin utbildning."
  • "– Men rent spontant känner jag ingen oro för att det skulle kunna bli en återförvisning, säger Björn Fritiof."
  • "Magdalena Andersson bekräftar utanför kammaren att det inte blir återförvisning till utskottet."

Diskussion om ordet återförvisning