isolering

isoleringen
isoleringar
isoleringarna
Substantiv [n]

Synonymer till isolering

Hur böjs ordet isolering på svenska?

Obestämd singular: isolering
Bestämd singular: isoleringen
Obestämd plural: isoleringar
Bestämd plural: isoleringarna

Ordet isolering har 4 betydelser

  • Inom sociologi
  • Inom polisväsende
  • Inom generell
  • Inom elektricitet
sociologi
polisväsende
generell
elektricitet

Vad betyder isolering inom sociologi ?

det att någon eller något är avskild|avskilt, med minimal kontakt med omgivningen

Synonymer till isolering (inom sociologi)

Möjliga synonymer till isolering (inom sociologi)

Relaterat till isolering (inom sociologi)

ental

spridning

splittring

enstöring

oansenlighet

relationslöshet

Ordet isolering inom polisväsende

frihetsberövande av myndigheter

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till isolering (inom polisväsende)

Ordet isolering inom generell

Ordet isolering inom elektricitet

Diskussion om ordet isolering

  • Thomas V - 2009-12-15

    Bör klargöras tydligare att svenskans "isolering" blir två helt olika ord på engelska.beroende på vilken innebörd man avser.