frånträde

frånträdet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till frånträde

Hur används ordet frånträde

  • "Just nu finns det gott om lägenheter och man har tid på sig att göra lite research och en väl avvägd kalkyl beroende på när du har frånträde."
  • "Ninni Engbergs frånträde var planerat sedan länge."
  • "” Flertalet chefers hastiga frånträde har inneburit att en tystnadkultur etablerats."
  • "Det var först under onsdagskvällen som informationen om Elisabeth Zachrissons frånträde blev känt."
  • "Till och frånträde sker första mars."

Möjliga synonymer till frånträde

Relaterat till frånträde

upphörande

befrielse

fråndragning

enstöring

Diskussion om ordet frånträde