nedläggning

nedläggningen
nedläggningar
nedläggningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet nedläggning på svenska?

Obestämd singular: nedläggning
Bestämd singular: nedläggningen
Obestämd plural: nedläggningar
Bestämd plural: nedläggningarna

Hur används ordet nedläggning

  • "– Vi är väldigt rädda att all kompetens om hur man använder det här arkivet kommer att försvinna och att det blir en de facto total nedläggning av hela arkivet, säger Berit Sandnes som också är forskningsarkivarie."
  • "Beslutet att ta tillbaka planerna på en nedläggning av campus Karlshamn välkomnas av lättade studenter."
  • "Det var i samband med Karlskrona kommuns nedläggning av ny avloppsledning mellan Hasslö och Trossö som det gjordes en utgrävning av arkeologer från Blekinge Museum."
  • "Brandstationer hotas av nedläggning"
  • "Rektorn väckte starka reaktioner bland både studenter, näringsliv och regionen när det kom fram i media att han ville lyfta frågan om en nedläggning av campus i Karlshamn."
  • "Det blir ingen nedläggning av John Bauer-gymnasiet i Karlshamn."
  • "Enligt beslutet ska bemanningsenheten vara nedlagd till juni, men facket hoppas på att beslutet ska om nedläggning omprövas."
  • "– Men jag vill inte skapa oro i onödan så vi ska vänta tills det är 100 procent klart kring nedläggning och ligga lågt tills dess, säger han."
  • "Sammanlagt är det 500 personer som varslas från de 40 boendena som hotas av nedläggning."
  • "Jag hade fått i uppdrag av min styrelse att utreda frågan om vi kan ha ett eller två campus, och nu har jag sagt till styrelsen att min bedömning är att vi inte kommer få igenom en nedläggning."

Diskussion om ordet nedläggning