cession

cessionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder cession inom juridik ?

borgenärs överlåtelse av en fordran till en annan person utan gäldenärens medverkan

Möjliga synonymer till cession

Relaterat till cession

avsägelse

upphörande

överflyttning

förlust

fattigdom

betalningsinställelse

Diskussion om ordet cession

cession

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cession har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom politik
juridik
politik

Vad betyder cession inom juridik ?

överlåtelse av fordring, även avträdande av en stats territorium till en annan stat

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till cession (inom juridik)

Ordet cession inom politik

the act of ceding

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till cession (inom politik)

Diskussion om ordet cession