expropriation

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet expropriation

  • "Ersättningen ska vid expropriation motsvara värdet på investeringen innan expropriationen gjordes."
  • "Huvudprincipen om rätt till full ersättning vid expropriation skrivs in i grundlagen."
  • "Björklund kräver att regeringen köper hamnen eller i sista hand tar till expropriation ( ett tvångsförvärv av fastigheten )."
  • "– I så fall blir det fråga om expropriation och då ska det finnas ett allmänt intresse, jag är inte säker på att det gör det, och då ska alla nuvarande samebymedlemmar kompenseras ekonomiskt."
  • "Omfördelningen av markerna som gjordes i förlängningslagen menar tingsrätten är att det är likställa med en expropriation."
  • "Efter sju år av fruktlösa förhandlingar väljer Kiruna kommun nu att begära expropriation av Stenas fastighet."
  • "Regeringen ger kommunen tillstånd att lösa frågan genom expropriation."
  • "Regeringens beslut om att bevilja expropriation innebär inte med automatik att frågan kommer att lösas genom tvångsinlösen."
  • "Björklund kräver att regeringen köper hamnen eller i sista hand tar till expropriation ( ett tvångsförvärv av fastigheten )."
  • "– Jag kan bara beklaga att enskilda individer kommer i kläm, så är det ofta i samhällsutvecklingen och det är därför lagen om expropriation finns."

Vad betyder expropriation inom juridik ?

tvångsförvärv, tvångsinlösen, expropriering

Möjliga synonymer till expropriation

Diskussion om ordet expropriation

expropriation

expropriations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder expropriation inom juridik ?

depriving an owner of property by taking it for public use

Möjliga synonymer till expropriation

Diskussion om ordet expropriation