inlösen

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till inlösen

Hur används ordet inlösen

  • "Men vi hamnar mitt i industriområdet och måste säga nej, speciellt som bolaget inte ger oss några garantier om inlösen av husen om störningarna blir för stora, säger Johanna Wikström i Ickorbotten."
  • "– Vi känner oss tvingade att säga nej, eftersom bolaget inte ger oss några löften om inlösen och sådana saker, sade Johanna Wickström i ickorbotten till Gävledala då."
  • "De har fått ett erbjudande om inlösen av fastigheterna, men först när gruvbolaget börjar bryta Håksbergsmalmen."
  • "Även de boende i Skeppmora ska få ett erbjudande om inlösen enligt Christer Lindqvist."
  • "Varje hus ska värderas individuellt, priset sätts på samma nivå som i Ludvika tätort plus ett påslag på 25 % om gruvbolaget är lönsamt när inlösen sker."
  • "Det är ju en schablon som man går efter när det gäller inlösen av fastigheter och sedan räknar man upp lite."
  • "Om Pensionsmyndigheten tillåts påbörja en inlösen kommer det att skada Allra och sabotera bolagets möjligheter i framtiden, även om Allra skulle få rätt mot myndigheten i den rättsprocess som kommer att följa, argumenterar fondbolaget."
  • "Domstolen säger nej till att tills vidare stoppa Pensionsmyndighetens order om inlösen av andelarna i Allras fonder, skriver Dagens Industri."
  • "– Nej inte på just det här med förtida inlösen av bolån."
  • "Begär inlösen"

Möjliga synonymer till inlösen

Diskussion om ordet inlösen