köpevillkor

köpevillkoret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till köpevillkor

Relaterat till köpevillkor

förvärv

avtal

köp

förbehåll