köpkraft

köpkraften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet köpkraft

  • "– Vi har haft många år av god konjunktur och låga räntor vilket skapat god köpkraft för många hushåll."
  • "– Jag trodde detta var döfött men snart såg vi att det fanns mer köpkraft i Norge än vi hade anat, säger Magnus Bohlin."
  • "– Nackdelen är att den svaga kronan urholkar svenskars köpkraft."
  • "Men i år stiger svenskarnas köpkraft rejält, åtminstone för den som har jobb."
  • "SCB:s sätt att mäta köpkraft tar hänsyn till hushållets sammansättning."
  • "Lever man ensam får man lägre köpkraft än om man lever tillsammans och delar på två inkomster."
  • "Men med tanke på att de svenska hushållen i genomsnitt kan räkna hem ordentligt höjd köpkraft borde hushållen kanske ökat sin konsumtion ännu mer, enligt statliga Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson."
  • "Ukrainas köpkraft har minskat drastiskt till följd av den politiska turbulensen, som bland annat medfört att den ukrainska valutan, hryvnjan, tappat en tredjedel av sitt värde."
  • "I den gruppen har många ökat sin köpkraft med över 50 procent."
  • "Majoriteten av pensionärerna har mer köpkraft nu än när de arbetade"

Vad betyder köpkraft inom ekonomi ?

förmåga att köpa

Diskussion om ordet köpkraft