bortse

bortser
bortsåg
bortsett
Verb

Översättningar

Synonymer till bortse

Hur böjs ordet bortse på svenska?

Presens: bortser
Preteritum: bortsåg
Supinum: bortsett

Hur används ordet bortse

 • "– Det som försäkringskassan hade kunnat göra i första skedet är att använda sig av denna bestämmelsen och bortse från kravet ett hon skulle varit anmäld hos Arbetsförmedlingen eftersom hon faktiskt försökte göra det, säger hon."
 • "Det kan jag inte bortse ifrån."
 • "– Jag vill inte i detalj redogöra för de svar som jag fått, men jag kan inte bortse från de uppgifter som kommit fram."
 • "Jag kan inte bortse från SD:s ursprung vad deras parti står för."
 • "Men det finns en kämpaanda i föreningen som är svårt att bortse ifrån."
 • "Man kan inte bortse från att det mannen berättar är vad han själv har gjort, men att han skyller på kvinnan."
 • "Tingsrätten menar att mannens berättelse inte är helt sannolik, men kan å andra sidan inte helt bortse från den heller."
 • "Man ska dock inte bortse från att de positiva siffrorna delvis kan ha demografiska förklaringar då det föddes många barn förra året och att papporna tar ut sin föräldraledighet när barnen är lite större."
 • "– Det är svårt att bortse från resultatet, säger han."
 • "– Det är svårt att bortse från resultatet, säger han."
 • "– Det som försäkringskassan hade kunnat göra i första skedet är att använda sig av denna bestämmelsen och bortse från kravet ett hon skulle varit anmäld hos Arbetsförmedlingen eftersom hon faktiskt försökte göra det, säger hon."
 • "Det kan jag inte bortse ifrån."
 • "– Jag vill inte i detalj redogöra för de svar som jag fått, men jag kan inte bortse från de uppgifter som kommit fram."
 • "Jag kan inte bortse från SD:s ursprung vad deras parti står för."
 • "Men det finns en kämpaanda i föreningen som är svårt att bortse ifrån."
 • "Man kan inte bortse från att det mannen berättar är vad han själv har gjort, men att han skyller på kvinnan."
 • "Tingsrätten menar att mannens berättelse inte är helt sannolik, men kan å andra sidan inte helt bortse från den heller."
 • "Man ska dock inte bortse från att de positiva siffrorna delvis kan ha demografiska förklaringar då det föddes många barn förra året och att papporna tar ut sin föräldraledighet när barnen är lite större."
 • "– Det är svårt att bortse från resultatet, säger han."
 • "– Det är svårt att bortse från resultatet, säger han."

Vad betyder bortse inom slang ?

inte fästa uppmärksamhet, se bort

Möjliga synonymer till bortse

Diskussion om ordet bortse

 • - 2008-08-13

  bortse = ignore

 • - 2008-08-13

  bortse = disregard