livaktighet

livaktigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet livaktighet

  • "– Det betyder att den livaktighet som har funnits i Unnaryds samhälle i Hylte kommun kommer att minska drastiskt, när vi inte har någon gymnasieskola."
  • "– Trots att han ibland var frånvarande när han var närvarande, är det hans goda humör och livaktighet jag minns, säger Joakim."

Diskussion om ordet livaktighet