besprutning

besprutningen
besprutningar
besprutningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet besprutning på svenska?

Obestämd singular: besprutning
Bestämd singular: besprutningen
Obestämd plural: besprutningar
Bestämd plural: besprutningarna

Hur används ordet besprutning

  • "Miljödomstolen har beslutat att ge tillstånd för besprutning av stickmyggor i naturreservatet Ista i nedre Dalälvsområdet."
  • "Länsrådet Gun-Marie Pettersson säger till Gävledala att de kommer godkänna besprutning av myggor i just det område där man tidigare inte tillåtit det."
  • "Efter en utredning gjord av kemikalieinspektionen, sa Länstyrelsen i Gävleborg först nej, men nu har man alltså ändrat sig och ger dispens till att besprutning sker med det annars icke godkända myggbekämpningsmedlet BTI."
  • "I Lennheden påträffades inga gifter i grundvattnet men däremot hittade man glyfosat i jorden, tio dagar efter fjolårets besprutning."
  • "Metoden diskuterades för att skapa regnfall över brandområdet men idéen kasserades när det stod klart att en sådan besprutning är dålig för miljön och riskerar att förstöra dricksvattnet."
  • "Det har gått åt mycket byråkrati för att få till en ordentlig bekämpningsinsats, och det krävdes klartecken från regeringen innan onsdagens besprutning kunde komma till stånd."
  • "Nu utökas bekämpningen till ett naturskyddsområde där besprutning tidigare inte har varit tillåten."
  • "I vissa områden säger man helt nej till besprutning i sommar."
  • "I flera områden längs Dalälven finns redan tillåtelse att bekämpa mygg med besprutning i sommar."
  • "Övertorneå kommun har ansökt om tillstånd att bekämpa myggorna med besprutning men har ännu inte fått klartecken att göra det."

Ordet besprutning inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till besprutning

Relaterat till besprutning

vatten

Diskussion om ordet besprutning