bantningskur

bantningskuren
bantningskurer
bantningskurerna
Substantiv [n]

bantningskur har del

Hur böjs ordet bantningskur på svenska?

Obestämd singular: bantningskur
Bestämd singular: bantningskuren
Obestämd plural: bantningskurer
Bestämd plural: bantningskurerna

Hur används ordet bantningskur

  • "SAS bantningskur fortsätter – 800 till måste bort"
  • "Tusentals arbetstillfällen hos Volvo Personvagnar hotas om en bantningskur beordrad av den amerikanska ägaren Ford fullföljs."
  • "Men fungerar fasta som bantningskur?"
  • "” Sätt dina rör på en bantningskur ”"
  • "Sätt dina rör på en bantningskur och mata inte fettberget."
  • "Matförråden på Atens enda djurpark, Attica Park, sinar och nu riskerar djuren att sättas på en ofrivillig bantningskur."
  • "Det är ett led i hans strävan att ” sätta den överviktiga statsapparaten på bantningskur ”."
  • "Nu kan ubåten sättas på bantningskur."
  • "– Den vikt jag behöver gå ned klarar man inte med en vanlig bantningskur, säger Jens Lindkvist, som hoppas få en operation till sommaren."
  • "– Den vikt jag behöver gå ned klarar man inte med en vanlig bantningskur, säger Jens Lindkvist, som hoppas få en operation till sommaren."

Diskussion om ordet bantningskur