sanatorium

[o-ljud]
sanatoriet
(-)
sanatorierna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet sanatorium?

[o-ljud]

Hur böjs ordet sanatorium på svenska?

Obestämd singular: sanatorium
Bestämd singular: sanatoriet
Bestämd plural: sanatorierna

Hur används ordet sanatorium

 • "Det var strax före jul som Blekinge museum fick en låda av en privatperson med 89 bilder tagna på Furs sanatorium för runt 100 år sedan."
 • "Han köpte ett gammalt sanatorium i Skara tillsammans med en kompanjon."
 • "Sara Lidman vårdades vid Hällnäs sanatorium mellan 12 och 14 års ålder, men hittills har uppfattningen varit att hon inte efterlämnat sig några texter om tiden där."
 • "Texten är ett vittnesmål från den tid som Lidman vårdades vid Hällnäs sanatorium."
 • "Dunbar låses in på ett luxuöst åldringsboende ( baksidestexten formulerar det försonande ” privat sanatorium ” vilket diskret understryker att kampen om privilegier och självkänsla börjar i språket ) varifrån han flyr med en vän."
 • "Den sistnämndas ” Mal des pierres ” utspelar sig under 20 år i mitten av 1900-talet, där en lite eljest kvinna tvingas gifta sig mot sin egen vilja men senare träffar den äkta kärleken på ett sanatorium i Schweiz."
 • "Kanske ger just de här bilderna inte en rättvis bild av epoken av Sandträsk som sanatorium."
 • "I åtta år tvingades han leva tvångsisolerad på ett sanatorium."
 • "Under flera månader om året var hon och hennes syskon inlagda på sanatorium och fick behandling."
 • "Sju anställda har huggits ihjäl på ett sanatorium i en kuststad öster om Peking."

Vad betyder sanatorium inom medicin ?

sjukhus för patienter med lungtuberkulos

Diskussion om ordet sanatorium

sanatorium

sanatoriums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet sanatorium har 2 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom generell
medicin
generell

Vad betyder sanatorium inom medicin ?

sjukhus för patienter med lungtuberkulos

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till sanatorium (inom medicin)

Ordet sanatorium inom generell

a hospital for recuperation or for the treatment of chronic diseases

Synonymer till sanatorium (inom generell)

Diskussion om ordet sanatorium