bedlam

bedlams
Substantiv

Översättningar

Ordet bedlam har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom medicin
sjöfart
medicin

Ordet bedlam inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till bedlam (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till bedlam (inom sjöfart)

Ordet bedlam inom medicin

pejorative terms for an insane asylum

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till bedlam (inom medicin)

Diskussion om ordet bedlam