hiatus

hiatusen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet hiatus har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom anatomi
  • Inom geologi
  • Inom insekter
lingvistik
anatomi
geologi
insekter

Vad betyder hiatus inom lingvistik ?

Hiatus är en fonetikterm som innebär vokalmöte, i mötet mellan två ord eller delar (fonem, morfem) av ord där den första slutar på en vokal och den andra börjar på en vokal. Exempel är se upp, vi anser och beakta. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiatus_(fonetik)

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Relaterat till hiatus (inom lingvistik)

frånvaro

avbrott

mellanrum

Ordet hiatus inom anatomi

Hiatus är en anatomiterm som innebär en öppning i kroppens mjukdelar eller skelett. Hiatus aorticus är mellangärdets öppning för aortan. Hiatus sacralis är den nedre öppningen i korsbenet för ryggmärgskanalen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiatus_(anatomi)

Ordet hiatus inom geologi

Hiatus är en geologiterm som innebär att en viss tidsperiod i jordens historia inte finns representerad i en specifik lagerföljd. Denna lucka i lagerföljden kan orsakas av exempelvis en regression, det vill säga en allmän sänkning av havsnivån. Den kan även uppstå genom att avsatt material eroderar bort. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiatus_(geologi)

Ordet hiatus inom insekter

en tvåvingeart som beskrevs av Cresson 1906. Hiatus fulvipes ingår som enda art i släktet Hiatus och familjen fläckflugor https://sv.wikipedia.org/wiki/Hiatus_fulvipes

Översättningar (inom insekter)

Engelska

Diskussion om ordet hiatus

  • - 2017-06-30

    In television scheduling, a hiatus refers to a break of at least several weeks in the normal schedule of a television program http://en.wikipedia.org/wiki/Hiatus_(television) ex: http://www.indecisionforever.com/2009/08/27/does-the-government-release-information-to-avoid-daily-show-coverage/ "after a summer of delays, the much anticipated torture documents were finally released on the first Monday of the show's hiatus"

hiatus

hiatuses
Substantiv

Översättningar (inom insekter)

Svenska

Synonymer till hiatus (inom insekter)

Ordet hiatus har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom lingvistik
  • Inom fordon
musik
lingvistik
fordon

Ordet hiatus inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet hiatus inom lingvistik

sammanstötning av två vokaler

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet hiatus inom fordon

Synonymer till hiatus (inom fordon)

Diskussion om ordet hiatus