möblering

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till möblering

Hur används ordet möblering

 • "Inget av ställena fick någon anmärkning – men ett tiotal fick sin möblering underkänd och behövde göra åtgärder."
 • "En säkrare möblering av rummen skulle ha krävt mindre skrivbord, och lokala chefer uppger för utredarna att de ” försökt att beställa mindre skrivbord men att de fått nej då den storlek på skrivbord som efterfrågas inte ingår i lokalkonceptet ”."
 • "– Det kan handla om möblering, tydlig struktur och mer tydligt ledarskap."
 • "Vi har anpassat lokalerna, som att sprida på saker och ta bort en del möblering, fortsätter han."
 • "– Dels anpassar vi hur vi placerar elever i matsalen, vi försöker lägga annorlunda scheman och har annan möblering, säger Christian Olsson."
 • "Taket kommer nu att höjas från 50 000 till 75 000 kronor och innefatta följande tjänster : tvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad och montering av möbler, transport av bohag till bland annat andrahandsbutiker samt enklare tillsyn av bostad och fritidshus."
 • "I de kommuner som har handlingsplan mot bullret kan det märkas genom till exempel möblering, ljuddämpande material i väggar och golv och tystare ventilation i skolorna."
 • "Under etappen kommer även ny möblering, nya papperskorgar, planteringsurnor och en ny cykelparkering att komma på plats på torget."
 • "Upprustningen av torgområdet kan t ex innebära möblering, växtlighet och belysning."
 • "Anpassad möblering"

Vad betyder möblering inom mat ?

inredning med möbel|möbler

Möjliga synonymer till möblering

Diskussion om ordet möblering

 • - 2008-08-20

  Furnishing