rörelsekapital

rörelsekapitalet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rörelsekapital

  • "Enligt styrelseprotokoll från den här tiden framgår att Saabs omedelbara behov av rörelsekapital beräknades till 400-500 miljoner kronor."
  • "– Talar vi om vinstmarginal, avkastning på eget kapital, avkastning på rörelsekapital?"
  • "– Det måste finnas någon mottjänst i detta rimligtvis, eller ett rörelsekapital för att agera på uppdrag av någon annan."
  • "Ökat rörelsekapital"
  • "- Det är någon typ av kreditmöjlighet för leverantörsindustrins behov av rörelsekapital de närmaste månaderna."
  • "På så sätt får de in rörelsekapital."
  • "Detta är en följd av att Bolaget har inlett företagsrekonstruktion för sina tre svenska dotterbolag samt söker rörelsekapital och arbetar med att slutföra en kapitalanskaffning för att säkra verksamheten långsiktigt."
  • "Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 685 miljoner kronor i Norrbotten."
  • "Landhövding Björn O.Nilsson tror att EU-bidrag kan användas för att stärka krisande företags rörelsekapital och även bekosta vidareutbildning av de anställda."
  • "– Det skulle ju innebära ännu lägre rörelsekapital."

Möjliga synonymer till rörelsekapital

Relaterat till rörelsekapital

penningväsen

Diskussion om ordet rörelsekapital