avgäld

avgälden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet avgäld

 • "Ett avtal om att en förening ska betala avgäld till HSB är i och för sig bindande för föreningen så länge den hör till HSB."
 • "Avtalet om avgäld är därför giltigt."
 • "HSB är en medlem i varje förening med en andel, men gynnas ju på övriga medlemmars bekostnad när man tar ut avgäld."
 • "Beträffande HSB och rätten att ta ut avgäld av bostadsrättsföreningarna, har jag en fråga."
 • "Ulrika Blomqvist skriver den 24 juni 2013 angående fråga ställd av signaturen JMK att ” ett avtal om att en förening skall betala avgäld till HSB är i och för sig bindande för föreningen så länge den tillhör HSB ” och menar samtidigt att ett sådant avtal är giltigt oavsett om det ingås av en interimsstyrelse bildad av HSB innan byggnaderna färdigställts eller en vanlig styrelse i en bostadsförening."
 • "Är avtalet om avgäld verkningslöst?"
 • "I samband med att föreningen lämnade HSB ändrade den även stadgarna och tog bort bestämmelsen om att avgäld skulle utges."
 • "Detta godtogs av HD som alltså fann att föreningen därefter inte behövde betala avgäld."
 • "HD uttalar att en bostadsrättsförenings stadgar kan innehålla bestämmelser till förmån för tredje man, som exempelvis den i målet aktuella bestämmelsen i S:t Eriks stadgar angående avgäld."
 • "Vad så gäller frågan om möjligheten att grunda en förpliktelse för S:t Erik att betala avgäld på de principer som tillämpas inom HSB-rörelsen säger HD, att HSB Stockholm inte har visat att den påstådda förpliktelsen, vid sidan av stadgarna och den ekonomiska planen, kommit till uttryck i någon till HSB Stockholm riktad förbindelse eller annars fått ett sådant entydigt innehåll, att den kunde bilda underlag för slutsatsen att S:t Erik skulle vara bunden av skyldigheten även sedan stadgarna ändrats."
 • "Eftersom avtalet med kommunen är gammalt betalar de en väldigt låg avgäld – bara 300 kronor om året."
 • "Vid nästa höjning väntas hennes avgäld höjas med 17.000 kronor om året."
 • "– De betalar ju avgäld ( hyra ) för marken oavsett om de använder den eller inte, så det verkar ju inte så sannolikt, har Anna Näslund vid stadens exploateringskontor sagt till Mitt i Stockholm."
 • "Lägre hyra, eller avgäld som det heter, från 1 januari 2011 och ett nytt sätt att beräkna friköpspriserna på tomträtter i Karlstad efter augusti 2012."

Vad betyder avgäld inom generell ?

årlig avgift t ex för tomträtt

Relaterat till avgäld

pris

utgift

Diskussion om ordet avgäld