tillvarata

tillvaratar
tillvaratog
tillvaratagit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillvarata på svenska?

Presens: tillvaratar
Preteritum: tillvaratog
Supinum: tillvaratagit

Hur används ordet tillvarata

  • "– Det finns stora kulturhistoriska värden som vi bedömer att det fortfarande finns möjligheter att bevara och tillvarata."
  • "Vill tillvarata kompetensen"
  • "Projektet heter Match IT och är ett treårigt projekt vars syfte är att tillvarata nyanländas kompetens inom programmering och sammanföra dem med företag i IT-branschen."
  • "Det beror delvis på att det finns för få människor som dör under sådana förhållanden att man kan tillvarata deras organ."
  • "– Jag tror att det blir att man upplever att man kan tillvarata patienternas önskemål på ett annat sätt eftersom patienterna blir involverade i vården med deras egna resurser."
  • "Tre advokater har utsetts till målsägandebiträden för barnen, advokaternas uppgift är att tillvarata barnens intressen under rättegången som inleds i Falu tingsrätt på tisdag 24 maj."
  • "Advokaternas uppgift är att tillvarata barnens intressen under rättegången som väntas inledas redan nästa vecka."
  • "Bakom kloningsarkiven står Jordbruksverket och programmet för odlad mångfald ( POM ), som är en nationell satsning för att bättre tillvarata och nyttja Sveriges kulturväxter."
  • "Det nu beviljade huvudprojektet ska tillvarata nationalparkernas skyddsvärden, och samtidigt underlätta för dem som vill utveckla besöksnäringen i Fulufjällets nationalparker."
  • "Att tillvarata den som bränsle gör att utsläppseffekten blir plus minus noll."