operativ

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till operativ

Diskussion om ordet operativ

operative

Adjektiv

Hur används ordet operative

 • "operative dentistry"
 • "operative regulations"
 • "the major tendencies operative in the American political system"
 • "operative surgery"
 • "the operative word"

Ordet operative har 5 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom musik
 • Inom ALLMÄNT
militärväsen
generell
medicin
musik
ALLMÄNT

Ordet operative inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till operative (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till operative (inom militärväsen)

Ordet operative inom generell

being in force or having or exerting force

of or relating to a surgical operation

Ordet operative inom medicin

Synonymer till operative (inom medicin)

Ordet operative inom musik

effective; producing a desired effect

Synonymer till operative (inom musik)

Möjliga synonymer till operative (inom musik)

Ordet operative inom ALLMÄNT

Synonymer till operative (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet operative

operative

operatives
Substantiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet operative har 4 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom slang
 • Inom politik
 • Inom biologi
lingvistik
slang
politik
biologi

Ordet operative inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till operative (inom lingvistik)

Ordet operative inom slang

Synonymer till operative (inom slang)

Möjliga synonymer till operative (inom slang)

Ordet operative inom politik

Ordet operative inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till operative (inom biologi)

Möjliga synonymer till operative (inom biologi)

Diskussion om ordet operative