kompanichef

kompanichefen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kompanichef

  • "Mina kvinnliga värnpliktiga vill inte benämnas ” tjejen ” utan de vill vara en individ och vi behöver de bästa individerna, säger Tina Dahlström, kompanichef på flygflottiljen F17 i Kallinge."
  • "Hans Tornerhjelm är kompanichef på Sjöstridsskolan i Karlskrona och är optimistisk till det nya projektet :"
  • "Det var en tydlig ökning från året innan, säger kompanichef Per-Erik Krause."
  • "– Det är väldigt varmt, vi har mycket kläder på oss men det är intressant och roligt att vara med idag, säger Fredrik Brittmar, ställföreträdande kompanichef för 481:a kompaniet."
  • "Karl-Henrik Blücher, ställföreträdande kompanichef i Göteborgs hemvärn, beskriver nattens insatser som besvärliga."
  • "Caroline Cordshagen är kompanichef på Amfibieregementet i Berga."
  • "Det har visat sig att modern krigföring ofta rör sig i bebyggelse, säger Daniel Olsson, ställföreträdande kompanichef."
  • "Jag tycker det är kul att cykla och vill gärna se de här cykellederna i södra Sverige och samtidigt göra en god sak, säger Daniel Johansson, som till vardags arbetar som ställföreträdande kompanichef i Eksjö."
  • "– Vi fyller de utbildningsplatser vi har, vår utmaning ligger snarare i perspektivet att behålla soldaterna under en längre tid, säger David Bengtsson, kompanichef vid Ing 2."
  • "Hon mår efter omständigheterna ganska väl, vi har ständig uppsikt över just den plutonen, berättar kompanichef Björn Svensson."

Rim på kompanichef

Relaterat till kompanichef

ledare

Diskussion om ordet kompanichef