förman

förmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till förman

Hur används ordet förman

 • "Han hade arbetat med försäljning i många år när han 2004 hittade en annons om att Nordens ark behövde en förman."
 • "Anledningen till det säger Skogsnicke AB vara att återstående tid endast fanns dokumenterade på arbetsgivarens dator, som nu gått sönder, säger Mufu Godwill Fomunjong, förman för gruppen."
 • "Sin stora arbetsinsats gjorde han under de tjugofyra år han var förman och modellmakare på Statens Skeppsprovningsanstalt."
 • "Anledningen till det säger Skogsnicke AB vara att återstående tid endast fanns dokumenterade på arbetsgivarens dator, som nu gått sönder, säger Mufu Godwill Fomunjong, förman för gruppen."
 • "Anledningen till det säger Skogsnicke AB vara att återstående tid endast fanns dokumenterade på arbetsgivarens dator, som nu gått sönder, säger Mufu Godwill Fomunjong, förman för gruppen."
 • "– Jag bodde i Vansbro och jobbade som förman i skogen."
 • "Men under sitt vuxna liv bar han alltid, förutom sin smala vigselring, en ring från utbildningen vid Netzlers institut i Göteborg – ett stort steg för honom, vilket ledde till att han blev förman och arbetsledare."
 • "För att kunna turnera med bandet har MP tagit tjänstledigt från jobbet som förman på tunnelbygget genom Hallandsåsen, ett projekt lika långlivat som Gyllene Tider men inte fullt så glamoröst."
 • "Han är förman där och ytterst ansvarig för gräsmattans kvalité."
 • "Han är förman på Gamla Ullevi och ytterst ansvarig för spelplanen."
 • "Man ska göra en anmälan till närmaste förman, ett beslut ska tas om en förundersökning ska inledas och åklagare ska kontaktas, säger Mats Åhlund, överåklagare på riksenheten."
 • "Christer Edvardsson, som är förman för parken, menar att fenomenet har funnits under flera år, men att det i år varit mer i jämförelse med tidigare år."
 • "Nämnden konstaterar att det är en skyldighet för en polis som får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, att lämna rapport om det till sin närmaste förman så snart det kan ske."
 • "– Vi genomför just nu en teknisk undersökning för att utreda vad som har hänt och inte hänt, säger Frida Johannesson, förman vid Blekingepolisen."
 • "Stationen är den som ligger närmast Sälens by och har normalt fyra deltidsbrandmän och en förman som kan rycka ut, men framöver kommer bara två brandmän att vara i beredskap under veckorna."
 • "Ansvariga för polisregionen säger i sin bedömning att polispersonal visserligen har en skyldighet att ingripa vid misstanke om brott, men att polisens agerande knappast kan betraktas som att han agerat i tjänsten eftersom han inte upprättat någon rapport eller berättat för sin förman om vad som hänt."
 • "Vi skulle bara vilja prata med någon som är chef här eller förman."
 • "Utan man möts av en person man uppfattar som förman."
 • "Reporter 1 : Finns det någon förman som vi kan få prata med?"
 • "Vi skulle bara vilja prata med någon som är chef här eller förman."

Ordet förman har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
vardagligt
ekonomi

Vad betyder förman inom vardagligt ?

chef, ledare, föreståndare

Synonymer till förman (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till förman (inom vardagligt)

Relaterat till förman (inom vardagligt)

verkställare

överlägsenhet

ledare

överordnad

Ordet förman inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Diskussion om ordet förman