ämbetsman

ämbetsmannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ämbetsman

Hur används ordet ämbetsman

 • "Titeln borgmästare betyder att man är en stads främste ämbetsman."
 • "Efter valförlusten 2006 inledde han en karriär som ämbetsman."
 • "- Det kan vara en politiker eller en ämbetsman, kanske någon från kulturlivet."
 • "Förr kunde det däremot hända att en ämbetsman som hamnat på elefantkyrkogården inte behövde lyfta ett finger."
 • "Sökes : klassisk ämbetsman"
 • "Erik Amnå menar att Hanssons agerande inte är förenligt med de krav som följer med rollen som ämbetsman på en svensk myndighet."
 • "Däremot håller han med om att han i ett fall blandat ihop sina roller som ämbetsman och privatperson och medger att det var fel."
 • "Bland annat att han inte skulle kunna hålla isär sina roller som ämbetsman och privatperson, skriver DN debatt."
 • "JK anklagas på DN debatt för misstag och för att ha blandat ihop rollerna som ämbetsman och privatperson."
 • "Laila Freivalds problem som utrikesminister har delvis ansetts bero på att hon inte var en tillräckligt skicklig allmänpolitiker – att hon fortfarande uppträdde som ämbetsman."
 • "Titeln borgmästare betyder att man är en stads främste ämbetsman."
 • "Efter valförlusten 2006 inledde han en karriär som ämbetsman."
 • "- Det kan vara en politiker eller en ämbetsman, kanske någon från kulturlivet."
 • "Förr kunde det däremot hända att en ämbetsman som hamnat på elefantkyrkogården inte behövde lyfta ett finger."
 • "Sökes : klassisk ämbetsman"
 • "Erik Amnå menar att Hanssons agerande inte är förenligt med de krav som följer med rollen som ämbetsman på en svensk myndighet."
 • "Däremot håller han med om att han i ett fall blandat ihop sina roller som ämbetsman och privatperson och medger att det var fel."
 • "Bland annat att han inte skulle kunna hålla isär sina roller som ämbetsman och privatperson, skriver DN debatt."
 • "JK anklagas på DN debatt för misstag och för att ha blandat ihop rollerna som ämbetsman och privatperson."
 • "Laila Freivalds problem som utrikesminister har delvis ansetts bero på att hon inte var en tillräckligt skicklig allmänpolitiker – att hon fortfarande uppträdde som ämbetsman."

Vad betyder ämbetsman inom politik, kontor ?

i Skottland

Möjliga synonymer till ämbetsman

Relaterat till ämbetsman

verkställare

överlägsenhet

ledare

förnämhet

Diskussion om ordet ämbetsman