ståthållare

ståthållaren
ståthållare
ståthållarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet ståthållare på svenska?

Obestämd singular: ståthållare
Bestämd singular: ståthållaren
Obestämd plural: ståthållare
Bestämd plural: ståthållarna

Hur används ordet ståthållare

  • "Sedan gör läget att ett bygglov med stor sannolikhet kommer att överklagas av närboende, säger Staffan Larsson, ståthållare och slottsfogde."
  • "I maj 2003 beslöt USA:s ståthållare i Irak Paul Bremer att upplösa hela den irakiska armén."
  • "Drottningens ståthållare Tony Johnstone-Burt säger att de 60-åriga kablarna utgör ” en påtaglig risk för elchocker och bränder ” och ” läckage från blyledningar ” som kan skada målningarna i residenset."
  • "Chefen för FN:s internationella poliskår i Kosovo, britten Stephen Curtis, sparkas med omedelbar verkan av FN:s ståthållare i den serbiska provinsen."
  • "Han är utbildad jägmästare och har arbetat som ståthållare med förvaltningen av hovets fastigheter och marker."
  • "Det har lett till onödiga skriverier, säger ståthållare Lennart Ahlgren till SVTs Värmlandsnytt."
  • "Som ståthållare ansvarar Staffan Larsson för elva kungliga slott och parker, med säkerhet och skötsel."
  • "Jobbet som ståthållare handlar mycket om fastighetsfrågor, säkerhetsfrågor och diplomati."

Ordet ståthållare har 2 betydelser

  • Inom historia, samhälle
  • Inom historia
historia, samhälle
historia

Vad betyder ståthållare inom historia, samhälle ?

den som företräder kungamakten i en provins; vicekung, befallningshavare, landshövding

Översättningar (inom historia, samhälle)

Möjliga synonymer till ståthållare (inom historia, samhälle)

Relaterat till ståthållare (inom historia, samhälle)

myndighet

överordnad

innehavare

ledare

Ordet ståthållare inom historia

ledare för ett partidistrikt i nazi-Tyskland

Översättningar (inom historia)

Engelska

Diskussion om ordet ståthållare